Junrongdai.com domain information

Screenshot of Junrongdai.com website

This page may contains obsolete data, please click button below to update.

Junrongdai.com Domain Overview

Domain Name junrongdai.com
Age 2 years, 11 months, 26 days
Date Created April 01 2014
Date Updated December 17 2016
Expiration Date April 01 2023
Person yizhongming
Emails admin@junrongdai.com, wuxiang_fly@163.com, support@YinSiBaoHu.AliYun.com, abuse@list.alibaba-inc.com
Organization Da Lian Jun Rong Dai Xin Xi Ji Shu Fu Wu You Xian Gong Si
Address Liao Ning Sheng Da Lian Shi Sha He Kou Qu Wu Yi Lu 267Hao 401EFang Jian,,
Country CN

Junrongdai.com Domain Name Server Info

Junrongdai.com Whois Records Info

Domain name JUNRONGDAI.COM
junrongdai.com
Registrar HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
Whois server grs-whois.hichina.com
Referral url http://www.net.cn
Updated date 2016-12-17 00:00:00
2016-12-17 16:30:09
Creation date 2014-04-01 00:00:00
2014-04-01 09:45:31
Expiration date 2023-04-01 00:00:00
2023-04-01 09:45:31
Name servers DNS31.HICHINA.COM
DNS32.HICHINA.COM
dns31.hichina.com
dns32.hichina.com
Status clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Emails admin@junrongdai.com
wuxiang_fly@163.com
support@YinSiBaoHu.AliYun.com
abuse@list.alibaba-inc.com
Dnssec unsigned
Name yizhongming
Org Da Lian Jun Rong Dai Xin Xi Ji Shu Fu Wu You Xian Gong Si
Address Liao Ning Sheng Da Lian Shi Sha He Kou Qu Wu Yi Lu 267Hao 401EFang Jian,,
City da lian shi
State liao ning
Zipcode 116023
Country CN